Dzemat Selam Bielefeld
 
  Historijat Dzemata
  Aktivnosti Dzemata
  Vazovi
  Hadis
  Video
  Kontakt
  Tekstovi,Mudre izreke
  => Mudrosti
  => Zivotne mudrosti
  Ostalo
  lijepe slike
  kako nas naci karta
  Crtani za djecu
  Kuran audio arapsko-njemacki
  Islamski kviz za djecu i odrasle
  Titel der neuen Seite
  O Postu i Ramazanu
Mudrosti
Velikani su kazali

Hasan El-Basri (Allah mu se smilovao) je rekao:

«Jednog dana, dok sam šetao sokacima i tržnicama Basre u društvu jednog pobožnog mladića, stigoh do ljekara koji je sjedio na stolici. Oko njega stajahu ljudi, žene i djeca sa bocama vode i svak od njih mu traži lijek za svoju bolest. Tada mladić priđe ljekaru i upita ga:
-O liječniče, imaš li ti lijek koji spira grijehe i liječi bolesti srca? -Imam - odgovori liječnik.
-Mogu li ga dobiti? - zatraži mladić.
-Poslušaj od mene deset savjeta - kaza ljekar - uzmi korijen drveta siromaštva sa korijenom drveta skromnosti, zatim ih stavi u mirobalan (vrsta drveta) pokajanja. Sve to zgnječi u stupi zadovoljstva, isitni strugom zadovoljstva, stavi u ćup bogobojaznosti i prelij vodom stida. Zatim to skuhaj na vatri ljubavi, nalij u čašu zahvalnosti, osvježi lepezom nade i na kraju posrči kašikom zahvalnosti. Ako zaista budeš ovo uradio, bićeš sačuvan od svake bolesti na ovom i budućem svijetu.»

***

Rečeno je da je neki vladar sakupio pet učenjaka i mudraca i naredio da svaki kaže po jednu mudrost, na što oni rekoše po dvije, i na kraju ispade deset mudrosti.
Reče prvi: «Strah od Stvoritelja je sigurnost, ne bojati se od Njega je kufr (nevjerovanje). Ne osjećati strah od stvorenja je sloboda, a strah od njih je robovanje.»
Kaza drugi: «Ko traži od Allaha bogatstvo, neće mu siromaštvo smetati. Odustajanje od toga je siromaštvo pored kojeg nikakvo bogatstvo ne koristi.»
Treći reče:»Bogatstvu srca ne šteti prazna torba, a siromaštvu srca ni prepuna torba ne može pomoći.»
Reče četvrti:»Bogatstvo srca i darežljivost mogu samo uvećati bogatstvo, dok siromašno srce i bogata torba neće uvećati ništa osim siromaštva.»
Peti kaza: «Uzimanje mrvice dobra je bolje od ostavljanja krupnog zla; a napustiti sva zla je bolje od napuštanja male količine dobra.»

***

Jedan mudrac je kazao:»Tražio sam deset stvari na deset mjesta, ali ih nađoh na drugih deset:
- tražio sam visinu u oholosti, a nađoh je u srkomnosti;
- tražih robovanje Allahu u namazu, a nađoh ga u poštenju;
- tražih blagostanje u pohlepi, a nađoh ga u zuhdu;
- tražih svjetlost srca u glasnom učenju na dnevnom namazu, a nađoh je u šaputanju na noćnom namazu.
- tražio sam proživljenje darežljivošću i velikodušnošću, a našao sam je žedu i postom;
- tražio sam dozvolu za Sirat u žrtvi (kurbanu), a nađoh je u milostinji;
- tražih spas od Vatre u dozvoljenim stvarima, a nađoh ga u napuštanju strasti.
- tražio sam blagostanje u skupovima, a našao sam ga u izdvojenosti od naroda;
- tražih svjetlost srca u poukama i učenju Kur'ana, ali ga nađoh u razmišljanju i plaču.»

***

Rekli su Ibrahimu ibn Edhemu, (Allah mu se smilovao), o ajetu: «Zovite me i ja ću vam se odazvati»: -«Mi zovemo, ali nam se niko nije odazvao.»Na to im on odgovori:
- «Spoznali ste Allaha, ali ne ispuniste dužnosti prema Njemu.
- Čitate Njegovu knjigu, ali ne radite po njoj.
- Zagovarate neprijateljstvo Iblisa, ali ga ipak smatrate vođom.
- Govorite da volite Poslanika, a ostavljate njegovu praksu i sunnet.
- Kažete da volite džennet, ali za njega ne radite.
- Kažete da se plašite Vatre, ali ne prestajete s griješenjem.
- Smatrate da je smrt istina, a za nju se ne spremate.
- Zauzeti ste istraživanjem tuđih mahana, a na svoje zaboravljate.
- Jedete Allahovu opskrbu, a ne zahvaljujete Mu na tome,
- i sahranjujete svoje mrtve, a ne uzimate pouku iz toga.»

***

Rekao je h. Ebu Bekr Es-Sidik (Allah mu se smilovao) :

«Svaki rob koga je Allah obdario sa devet osobina spašen je od svih nesreća i zaraza, svrstan u stepen Bogu bliskih i uzdignut na stupanj bogobojaznih.
- Prva od tih osobina je stalna iskrenost, a sa njom skromno srce.
- Druga je strpljivost potpuna a sa njom zahvalnost stalna.
- Treća je stalno siromaštvo a sa njom zuhd prisutan.
- Četvrta: neprekidno razmišljanje a sa njim prazan stomak.
- Peta: stalna tuga i s njom strah povezan.
- Šesta: stalan trud uz skrušeno tijelo.
- Sedma: neprekidna blagost sa prisutnim rodbinskim vezama.
- Osma: stalna ljubav uz stid.
- Deveta: stalan iman, a sa njim zdrav razum.»

***

Rekao je h. Omer (Allah mu se smilovao): «Deset stvari ne vrijedi bez drugih deset:

- pamet bez poštenja,
- dobročinstvo bez znanja,
- uspjeh bez pribojavanja,
- vladar bez pravednosti,
- plemstvo bez vaspitanja,
- sreća bez sigurnosti,
- bogatstvo bez darežljivosti,
- siromaštvo bez zadovoljstva malim,
- visoko mjesto bez skromnosti,
- niti borba bez sreće.»

***

Rekao je h. Osman (Allah mu se smilovao):»Deset stvari zanemarujem:

- učenjaka za kojeg se ne pita,
- nauku po kojoj se ne radi,
- ispravno mišljenje koje niko ne prihvata,
- oružje koje se ne koristi,
- mushaf iz kojeg se ne uči,
- blago iz kojeg se ne udjeljuje,
- konja koji se ne jaše,
- nauku o zuhdu kod onoga koji želi ovaj svijet, i
- dug život kod čovjeka koji se ne sprema za Put.»

***

H. Alija (Allah mu se smilovao) je kazao:

- «Nauka je najbolje nasljedstvo,
- vaspitanost najbolja osobina,
- svijest o Bogu najbolja oprema.
- Robovanje je najbolji kapital,
- lijepo djelo najbolji vodič,
- a lijepo ponašanje najbolji drug.
- Blagost je najbolji pomoćnik,
- zadovoljstvo malim je najveće bogatstvo,
- sreća najbolja služavka,
- a smrt je najbolji odgajatelj.»


Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Dein Name:
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Homepage:
Deine Nachricht:
 
   
Werbung  
   
 
  "Allah nece izmijeniti situaciju jednog naroda
dok taj narod ne izmijeni sebe"(Kuran)
 
 
  Bajramsko sijelo ,26.09.2009 Baumheide.Bielefeld,19sati
Gosti;Seki Bihorac-Izvodac narodne muzike
Muaz Borogovaz-Najpoznatiji izvodac sevdalinki sa sa
Sazom
 
1 Besucher (5 Hits)
=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=